Verdiği Eğitim Seminerleri

Anne-Babalara Yönelik

 • Anaokuluna Yeni Başlayan Çocukların Uyum Süreçleri
 • Anne-Baba Tutumlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri
 • Kardeş Kıskançlığı ile Nasıl Başa Çıkılır?
 • Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler
 • Çocukla Doğru İletişim Nasıl Kurulur?
 • Okul Öncesi Dönemde Cinsel Eğitim
 • Çocuklarda Zeka Gelişimi
 • Çocukluk Döneminde Duygusal Zeka
 • Kendine Güvenen Çocuk Yetiştirme
 • Oyun ile Çocuğunuzu Çözümleyin
 • Ödül ve Ceza
 • Yaşa Göre Değişen Davranışlar
 • Aile İçi Disiplin Nasıl Sağlanır?
 • Çocuk ve Anne İlişkisi
 • Okul Olgunluğu Nedir?
 • Çocuğum İlkokula Hazır mı?

Eğitim Kurumlarına Yönelik
Verdiği Seminerler

 • Okul Öncesi Dönemde Çocuk Gelişimi
 • Kurum-Öğretmen-Veli Üçgeni
 • Etkili Öğretmen
 • Olumsuz Davranışlar Karşısında Öğretmen
 • Okul Öncesinde Çocuk Psikolojisi
 • Öğretmen Nitelikleri
 • Etkin Dinleme
 • Kurumlarda İletişimin Temel Kuralları