Hakkında

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’de bölüm ikincisi olarak tamamlamıştır. Üniversitede akademik başarılarından dolayı “Üstün Onur Belgesi Ödülü” ve yüksek not ortalaması nedeniyle “Başarı Bursu” kazanmıştır. Lisans tezini, danışmanlığını Prof. Dr. Özcan Köknel’in yaptığı “Lise Çağındaki Ergenlerin Atılganlık Durumlarının Araştırılması” konusunda hazırlamıştır. Çeşitli anaokullarında okul öncesi dönemi çocuklarına yönelik çalışmalar ile psikologluk mesleğini yürütmüştür. Özel bir okul öncesi eğitim kurumunda Yönetici ve Psikolog olarak profesyonel anlamda çalışmaya devam etmiştir. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji bölümünde Yüksek Lisans yaparak uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Doç. Dr. Banu Sayıner’in danışmanlığındaki yüksek lisans tezini “Son Çocukluk Döneminde Benlik Algısının Araştırılması” konusunda hazırlamıştır.

2008-2015 yılları arasında Etiler Özel Neşe Erberk Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde Uzman Psikolog olarak her yıl yüze yakın aileye danışmanlık yapmış çocukların gelişimlerine ve psikolojik durumlarına destek veren çalışmalarda bulunmuştur. Yanısıra bu süreçte Türkiye’deki 31 okulöncesi eğitim kurumunun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün koordinatörlüğünü yürütmüş ve hizmetiçi eğitimler vermiştir. 2013-2014 yıllarında M.E.B Özel Neşe Erberk İlköğretim okulunda Uzman Psikolog okul çağı çocuklarına yönelik çalışmalar yaparak görev almıştır. 2012-2015 yılları arasında kurucusu olduğu “Buket Kasrat Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık Merkezi”nde de çalışmalarına devam etmiştir. Ailelere ve kurumlarına yönelik çok sayıda eğitim seminerleri vermiştir. 2014 yılında Mikado Yayınevinden “Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler” isimli kitabı çıkmıştır. 2015-2016 yılları arasında Bilgen Terapi Enstitüsünde çalışmalarına devam etmiştir. 2016 itibariyle ile Psikoklinik Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde Uzman Psikolog olarak çocuk, ergen ve ebeveyn danışanlarını takip etmekte, eğitmen kimliği ile ailelere ve kurumlara seminerler vermektedir yanı sıra kitap ve diğer yazı çalışmalarını sürdürmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (BUPERC) “Yaşam Becerileri Eğitimi” ile Eğitmenlik Sertifikası almıştır. Çocuklar için Uygulanan Objektif Testler, Psikolojik Testler ve Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Kullanılan Ölçekler ile ilgili eğitimler almıştır.

Çocukların Etkin Öğrenme yöntemlerinden Scamper- Yaratıcı Düşünme Becerileri, Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı ve High Scope-Aktif Öğrenme konularında eğitim almış, kurum ve psikologlara eğitimlerini vermiştir.

Eğitimciler ve psikolojik danışmanlar için Psikolog El Kitabı, Okul Çağı Çocuklarına Yönelik Değerler Eğitimi Çalışmalarını hazırlayıp uygulamıştır. Yanısıra çeşitli dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır.

Uzm.Psikolog Buket Kasrat Çalışmalarından Bazıları

Yayınlanmış Kitap

 • Kasrat,B.; “Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler” ,Mikado Yayınevi,İstanbul,2014

Köşe Yazıları,Söyleşi ve Röportajlar

 • Önce Çocuğum Programı Tgrt Canlı Yayın “Çocuklarımızla Nasıl Doğru İletişim Kurmalıyız?
 • Star Ana Haber “Çocuklarda Uyku Alışkanlığı Kazandırmak
 • Anne Boyutu Tv “Çocuklar Anaokuluna Nasıl Hazırlanmalı
 • Turkmax Herşey Tadında Programı “Anaokuluna Kolay Uyum Sağlama
 • Hürriyetaile “Çocuğunuzla Doğru İletişim Kurmanın Yolları
 • Yapıkredi Genel Müdürlük “Özgüvenli Çocuk Yetiştirme
 • Söyleşi ve Kitap Tanıtım Günü Trump Towers AVM Aralık 2014 “Yaşa Göre Değişen Davranışlar ve Başa Çıkma Yöntemleri
 • D&R İmza ve Söyleşi Günü Zorlu AVM Nisan 2015 “Anne-Baba Tutumlarının Çocuğa Etkileri

Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kasrat B: “Oyuncak Seçiminiz Sağlıklı Mı?” Herkese Sağlık Dergisi ss:56-59;Sayı 13; Aralık 2010
 • Kasrat B: “İkinci Çocuk İçin Hazır Mısınız?” Anne Kalbi Dergisi ss:14-16; Sayı 12; Nisan 2011
 • Kasrat B: “Çocuk Ne Söyler Anne Baba Ne Anlar?”Anne-Bebek Dergisi ss:28-30 Sayı 174; Haziran 2015

Akademik Deneyim

Eğitim Kurumlarına ve Anne-Babalara Yönelik Seminerlerden Bazıları

 • Nisan 2015-Anne-Babalara Yönelik “Çocuk Yetiştirmede 30 Altın Kural”
 • Eylül 2015-Anne-Babalara ve Öğretmenlere yönelik “Anaokuluna Yeni Başlayan Çocukların Uyum Süreçleri”
 • Ekim 2015-Anne-Babalara yönelik “Kendine Güvenen Çocuk Yetiştirme”
 • Kasım 2015- Anne-Babalara yönelik “Anne-Baba Tutumlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri”
 • Mart 2014- Anne-babalara yönlelik “Kardeş Kıskançlığı ile Nasıl Başa Çıkılır?”
 • Nisan 2014- Hazırlık Sınıfı Anne-Babalarına yönelik “Okul Olgunluğu Nedir?”
 • Eylül 2014-Psikologlara Yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”
 • Aralık 2014- Anne-Babalara yönelik “Oyun ile Çocuğunuzu Çözümleyin”
 • Mart 2013- Anne-Babalara yönelik “Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler”
 • Nisan 2013-Anne-Babalara yönelik “İlkokul Çağında Cinsel Eğitim”
 • Mayıs 2013- Hazırlık Sınıfı Anne-Babalarına yönelik “Çocuğum İlkokula Hazır mı?
 • Haziran 2013-Psikologlara yönelik “Vaka Çalışmaları”
 • Ekim 2012 Anne-Babalara ve Öğretmenlere yönelik “Çocukla Doğru İletişim Nasıl Kurulur?”
 • Ekim 2012- Öğretmenlere Yönelik ”Okul Öncesi Dönemde Çocuk Gelişimi”
 • Aralık 2012- Anne-Babalara yönelik “Okul Öncesi Dönemde Çocuklarımızla Cinsellikle ilgili Nasıl Konuşmalıyız?”
 • Ocak 2011-Öğretmenlere Yönelik “Öğretmen Nitelikleri”
 • Ocak 2011- Anne-Babalara yönelik “Çocuklarda Zeka Gelişimi”
 • Mayıs 2011-Psikologlara Yönelik “İletişimin Temel Kuralları”
 • Ekim 2011-Anne-Babalara Yönelik “Aile İçi Disiplin Nasıl Sağlanır?”
 • Kasım 2011-Psikologlara Yönelik “Çocuk Psikolojisi”
 • Mayıs 2010-Annelere Yönelik “Çocuk ve Anne İlişkisi”
 • Eylül 2010-Öğretmenlere Yönelik “İletişim Becerileri”
 • Ekim 2010-Öğretmenlere Yönelik “Olumsuz Davranışlar Karşısında Öğretmen”
 • Kasım 2010- Anne-Babalara ve Öğretmenlere Yönelik “Yaşa Göre Değişen Davranışlar ve Başa Çıkma Yöntemleri”
 • Aralık 2010-Öğretmenlere Yönelik “Etkili Öğretmen”
 • Nisan 2009-Anne-Babalara yönelik “Çocukluk Döneminde Duygusal Zeka”
 • Eylül 2009-Psikologlara Yönelik “Kurum-Öğretmen-Veli Üçgeni”
 • Ekim 2009-Öğretmenlere Yönelik “Okul Öncesinde Çocuk Psikolojisi”
 • Ekim 2008- Öğretmenlere Yönelik “Etkin Dinleme ve Empati” Oturumları
 • Kasım 2008-Anne-Babalara Yönelik “Ödül ve Ceza”

Çocuk,Ergen ve Yetişkinlerde Uyguladığı Psikolojik Değerlendirme Testler

Çocuklar İçin;
 • WISC-R (Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Çocuklar için Depresyon Ölçeği
 • Goodenough İnsan Çizim Testi
 • C.A.T Algı Testi
 • Louissa Düss Psikanalitik Öykü Testi ve Klinik Yorumlanması
 • Bender Gestalt Görsel Motor Testi
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Değerlendirme Skalası
 • Peabody Resim Kelime Alıcı Dil Yeteneği Testi
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Gessell Gelişim Testi
Ergen ve Yetişkinler İçin;
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • T.A.T Algı Testi
 • SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği
 • Beck Anksiyete Envanteri
 • Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği
 • Durumluk/ Sürekli Öfke Ölçeği
 • Aile Değerlendirme Ölçeği
 • Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği
 • Sosyal Karşılaştırma Ölçeği
 • Offer Benlik İmgesi Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Anketi
 • Sosyotropi-Otonomi Ölçeği
 • Hacettepe Kişilik Envanteri
 • Rathus Atılganlık Envanteri