Ergenlik Dönemi

“Gençlik, bilgeliği öğrenme çağıdır, ihtiyarlıksa onu uygulama.”
ROUSSEAU
Yaşamın en hızlı gelişim fırtınalarından birincisi ilk iki yıl içinde yaşanmaktadır. İkincisi ise ergenlik dönemine denk gelmektedir. Fransız Psikiyatr Dolto, ergenliği ikinci doğum olarak tanımlamaktadır. Gencin pek çok ruhsal ve fiziksel değişiklik yaşadığı bu dönemde onu anlamak önemlidir. Bugüne kadar siz büyüktünüz o ise küçük artık iki tarafında büyük olduğu ve birbirleri adına karar alamayacakları bir döneme hazırlanmaktasınız.

Ergenler oldukça savunmasız ve zayıftırlar. Eğer yaralanırlarsa bu yaranın izini tüm yaşamları boyunca taşırlar. Gencin bu çalkantılı dönemden kendisi ve ailesi hakkında olumlu duygularla çıkması ve geleceği hakkında önemli kararları alabilmesi son derece önemlidir. Bu noktadan yola çıkarak gençlerin hem psikolojik sorunlarına hem de ebeveynleri ile olan ilişkilerini desteklemek amaçlı temel çalışma alanları aşağıda yer almaktadır.

 • Ergenlikte Yaşlara Göre Farklılaşan Gelişim Özellikleri (Bedensel-Bilişsel-Sosyal- Duygusal Gelişim)
 • Bağımsızlıkla İlgili Sık Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Kimlik Bunalımı
 • Ergenlik Dönemindeki Ruhsal Değişiklikler
 • Ergenlik Döneminde Anti-Sosyal Davranışlar
 • Boşanmış veya Tek Ebeveynli Ailede Ergen
 • Ergenin Aile İçi İlişki ve Sorunları
 • Kuşaklar Arasında Çatışma ve İsyan
 • Gencin Arkadaş İlişkileri
 • Gencin İlgi ve Yetenekleri
 • Gencin Meslek Seçimi Konusunda Yönlendirme
 • Gençlik Çağında Görülen Ruhsal Bozukluklar (Alkol,Madde Kullanımı vb.)