Çocuğunuz İlk Okula Hazır mı?

İlkokula Hazırlık - Okul Olgunluğu Nedir?
Okul Öncesi eğitim önemlidir çünkü bireyin yaşam boyu edineceği becerilerin temeli okulöncesi dönemde atılır. Gerekli becerileri edinerek okula hazır başlayan çocuklar beklentileri daha kolay karşılar. İlköğretime hazırlık kapsamında okuma-yazmayı öğrenmek, matematik işlemleri yapabilmek için gerekli becerilerin kazandırılması ancak okulöncesi eğitim ile gerçekleşir.

Okula Hazırlıklı Oluş Ne Demektir?
Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazırlıklı oluş” gerektirir. Bunun anlamı, çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönem olarak tanımlanır.Okula başlamak yalnızca okuma-yazma öğrenmek demek değildir.

Okula Başlayabilmek İçin Çocukta;
 • Belirli bir süre oturabilmek ve dikkatini toplayabilmek,
 • Arkadaşları ve öğretmeniyle iyi ilişkiler kurabilmek,
 • Verilen ödevi sonuna kadar yapabilmek,
 • El-göz koordinasyonu,
 • Görme ve işitmede ayrımlaştırma,
 • Anneden kolayca ayrılabilme vb. gibi çok yönlü özelliklerin de bulunması gereklidir.
Bu özelliklerin birinin veya birkaçının yeterli olmayışı, çocuğun kendisi için çok yeni olan okul ortamına uyumunu güçleştirdiği gibi, bu yeni kurumda kendisinden beklenen görevleri yerine getirmekte başarısız olmasına de neden olacaktır.Yanısıra, çocuğun ilkokul döneminin başında karşı karşıya kaldığı kırıklık duygusu, onun okula ve dolayısıyla okumaya karşı olan tutumunu da olumsuz olarak etkileyecektir

Okul Çağı Çocuğunun Özellikleri
 • Artık soyut kavramları anlamaya başlar.
 • Olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde nitelendirebilir.
 • Olayların işleyişini ve yaşamın kurallarını kavramaya başlar. Öeğin; “eğer toplumla oynarsam,benimle arkadaşlık eder” ya da “yağmurluğumu almazsam, ıslatıp üşütebilirim.”
 • Sadece kuralları anlamakla kalmaz artık kuralların neden önemli olduğunu da öğrenir.
 • Düş ürünü şeyleri ve oyunu bir kenara bırakıp gerçekçi uğraşlar verme,
 • Akademik ve sosyal yeteneklerini geliştirmek yaşamın bu döneminin ana temasıdır.
Yapılan Bir Araştırmada
 • Okula yeni başlamış farklı çocuklara sorulan “Okulda ne yapmak isterdin?” sorusuna verdikleri yanıtlar bu süreçte yaşanan duygularla ilgili bilgi vermektedir:
 • Ders sırasında sınıfta koşmak, top gelir ve camlar kırılırsa, kimsenin kızmaması,derste okulda herşeyi yapmak,dağıtmak, ders yapmamak,okuldan kaçmak (hep geçiriyorum aklımdan,okulda bir arkadaşım denemiş, bacağını kırmış.”
Aileler ve Eğitimciler
Çocukların;
MUTLU yada MUTSUZ
GÜVENLİ yada GÜVENSİZ
SAĞLIKLI yada SORUNLU
BAŞARILI yada BAŞARISIZ
OKULU SEVEN yada NEFRET EDEN
PAYLAŞMAYI BİLEN yada BENCİL
birisi olarak yetişmesi üzerinde sizin ÖNEMLİ bir GÜCÜNÜZ ve ETKİNİZ olduğunu UNUTMAYIN!